Tjurrusningar förekommer än idag i Spanien, men en ox-rusning? Den 26:e april 1853 beskrev Aftonbladet följande händelse:

”Götheborg den 21 April. I går på eftermiddagen inträffade härstädes den olyckshändelsen, att då en oxe skulle ledas från ett hus vid Sillgatan till slagtarhuset, slet djuret sig löst från sin förare och rusade gatan framåt, i vildt raseri anfallande flera personer, af hvilka ett barackhjon blef omkullkastadt, äfvensom en bonde, hvilken erhöll flera skador i hufvudet och ryggen; men värst tilltygades en f.d. hussar, Ekedahl, som fick ena låret afbrutet och nu befinner sig under läkarevård på Sahlgrenska sjukhuset. Det vilda djuret fortsatte emellertid sitt lopp utefter Fattighusgatan till Stampen, der man slutligen lyckades fånga det.”