Måndagen den 4:e januari 1915 kunde Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning rapportera följande.

”Ett kallbad. Då en kvinna, boende i Majorna, i går afton tillsammans med en flottist skulle stiga ned i en vid Skeppsbron liggande barkass, råkade de båda ta överbalansen och falla i vattnet. Flottisten kom emellertid fort nog åter på det torra, medan kvinnan först efter en god stund blev upptagen i båten av tvenne andra flottister. Hon var då medvetslös. Genom polisens försorg fördes hon till Sahlgrenska sjukhuset, där hon fick kvarstanna. Hon befinner sig idag utom all fara.”