Läs mer på Kristian Wedels blogg via denna länk.

Det rör sig om GP: s båtskribent John Brovik som i GP skriver om nya forskningsrön – framtagna av arkivarien Kalle Johansson på Landsarkivet i Göteborg – som stöder dödvattensteorin.