Urban diaspora – svensk-dansk jämförelse

Utgrävningen i Gamlestaden kommer att ingå i ett större forskningsprojekt ”Urban diaspora” där svenskt och danskt skall jämföras. Städerna som ingår i projektet är: Aalborg, Aarhus, Helsingör och Nya Lödöse.