1800-talets Göteborg

Kaserntorget 8

Kaserntorget8

Kaserntorget 8. Foto: Per Hallén 2015.

Mitt i centrala Göteborg vid Kaserntorget 8 ligger ett litet tvåvåningshus, många passerar förbi dagligen, men få uppmärksammar den lilla byggnaden. Huset uppfördes 1805, efter att en förödande brand ödelagt flera kvarter i centrum. Det var skräddare N Carlsson som 1805 flyttade in i hsuet. Det är oklart vem som ritade huset men det är utformat på ett liknande sätt som de typhus som stadsarkitekten CW Carlberg utarbetade 1792. Redan på 1600-talet bodde det en skräddare i huset som då stod på denna plats. Det bodde aldrig några rika och inflytelserika personer på denna plats, utan vanliga invånare i staden som var arbetade inom transportnäringen, militären eller som musiker.

Huset byggdes om 1867 då ett par mindre bostadsrum inreddes på vinden. Vindsrummen är ännu bevarade och de är försedda med ålderdomliga enkla putsade kakelugnar.

Under 1860-talet bodde plåtslagare Boström i huset och därefter fröknarna Boström tillsammans med folkskolelärarinnan Rosenstam.  Under 1940-talet köpte Göteborgs Hyrverk AB huset.

Huset är ett av de bästa exemplen på hur den äldre låga bebyggelsen i Göteborg såg ut under tidigt 1800-tal.

Källor:

Olga, Dahl, Göteborgs tomtägare 1637-1807. (http://www.gbgtomter.se/)

Lönnroth, Gudrun (red.), Hus för hus i Göteborgs stadskärna, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg, 2003. s. 285.