Det har under det gångna året funnits en del hopp om att det klassiska fartyget m/s Kungsholm (sjösatt 1965), som ägdes av svenska Amerikanlinien, skulle kunna återkomma till Göteborg. Det affärsmannen Johnny Sid som drivit förhandlingar med den koreanska ägaren Daewoo om att placera fartyget här och starta flytande hotell- och konferensanläggning vid kaj i Göteborg, skriver GP idag.

Det tycks ha varit problem med kajplatsen i Göteborg som fick Sid att ge upp försöken att åter placera fartyget i stadens hamn. Nu väntas istället en skrotning av Kungsholm inom ett par veckor.