Lage Rosengren påbörjade arbetet med boken om Göta älvbron i våras. Nu är boken färdigställd och innehåller drygt 300 bilder. Läs mer via nättidningen ”Vårt Göteborg”.