För 120 år sedan var gränserna för hur nära kusten som utländska fiskare fick gå ganska oklara. Under den sista veckan i november siktades en tysk ångtrålare utanför Vinga och det uppmärksammades i Göteborgs Aftonblad.

”En tysk fiskeångare säges ha iakttagits utanför Vinga, där han varit i full verksamhet med trawl-fiske. Med fog kan ifrågasättas huruvida detta icke är intrång på främmande fiskeområde” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 november 1896)

Vid denna tid hade inte Göteborg några ångtrålare, men kring sekelskiftet 1900 skulle även Sverige få de första bolagen som drev fiske med den nya tidens fiskefartyg.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Trålaren ”Albartros” förolyckande d. 4 Jan. 1913.