Även dåtidens tidningar gjorde ibland tillbakablickar och den första dagen i december skrev Göteborgs Aftonblad om när järnvägen till Jonsered öppnades.

”För 40 år sedan eller den 1 december 1856 öppnades för allmän trafik en del – den 15 kilometer långa sträckan mellan Göteborg och Jonsered – af vestra stambanan. Denna bandel hade fullbordats på den jemförelsevis korta tiden af 1 år och 7 månader.

För 40 år sedan, den 1 dec. 1856 öppnades äfven järnvägen mellan Malmö och Lund.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Centralstationen 1858.

1896-12-01