Kategori: Göteborg i jultid

Så var julhelgen i Göteborg år 1900

”Julhelgen har i år måst firas i det snart sagdt traditionella Göteborgs- vintervädret — ett ideligt regn och rusk. Det började att dugga på julaftonens förmiddag, det fortsatte så godt som under hela juldagen och annandagen ända tills i går eftermiddag. Och en mulen himmel i dag lofvar […]

Julafton år 1900

”Julen har inträdt med bättre väder än man for endast några dagar sedan vågade hoppas. Den storm som rasade i fredags dref bort de regntunga molnen och gaf oss åtminstone under gårdagen ett det herrligaste väder. Också vim­lade det då litet hvarstädes af promenerande — till och med […]

I julklappsfrågan

”Dagens brännande fråga, skrifver en välvillig rådgifvare i St. Tidn.: Det vore meningen att nu yttra några ord om sättet att ge familjemedlemmarne emellan. Liksom allting annat, ha äfven julklapparnas värdebegrepp minskats, och den. som möjligen kan, använder hela summor till stora presenter i form af lyxartiklar, dyrbara […]

En julbild af mycken effekt

”En julbild af mycken effekt har anordnats i Velocipedbolaget Rustan Lindman och Gösta Nordgrens stora expositionsfönster i Arkaden. Större delen af butiken bar förändrats till ett särskildt lapplandskap, i hvars fond synes en kåta, på hvars härd eld brinner. En lapp i sin akja med förspänd ren bar […]

I julbrådskan

”Vi äro nu midt uppe i julbrådskan. Endast några få dagar till, och så är det jul igen. Det hade varit mera julelikt, om vi fått behålla den lilla vinterknäpp vi egde. Att fira jul, medan regnet står som spön i backen, är aldrig stämningsfullt. Men hr Bore […]

Nu stundar det till jul!

”Det stundar till jul, det såg man i går, den första decembersöndagen, äfven på de folkskaror som på aftonen vimlade på gatorna för att åskåda butikernas fönsterutställningar, hvilka vid de större affärsgatorna redan börjat antaga julexpositionsprägel. Måtte julaffärsmarknaden nu också blifva god ocb liflig!” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 […]

Julfirande i nya Sjömanshemmet

”I Nya Sjömanshemmet firades i går afton den sedvanliga julfesten. Sjömännen, till ett antal af omkring 140, samlades kl. 7 e. m. i stora läsesalen, där den rikt prydda granen var uppställd. Först sjöngs “Vårt land“, hvarefter pastor Bohlin höll ett helsningstal med religiös prägel. En qvartett, bestående […]

En lugn och vit jul

”Julhelgen har i år förflutit lugnt och stilla utan några allt för märkbara, störande uppträden. Redan på julafton föllo några snöflingor, på juldagen kom något mera och annandagen bjöd på ett riktigt snöfall som inom kort lockade fram slädarna. Det var längesedan en sådan jul förekom i Göteborg. […]

Julen i Göteborg 1885

”Julhelgen har äfven i år härstädes företett en i allmänhet ruskig och obehaglig väderlek, synnerligen på julaftonen, då det blåste och regnade större delen af dagen. Detta oaktadt voro på eftermiddagen och på aftonen ovanligt stora skaror af menniskor i rörelse, så att på en del gator rådde […]

Göteborg d. 24 December 1870

God Jul önskas alla läsare! Denna julafton bjuds på en skildring från 1870 om hur göteborgarna, åtminstone de lite mer välbeställda, kunde fira julen detta år. Men det är också en text med mycket allvar och tankar kring krig och ödeläggelse. Det är inte märkligt då det under […]

Julhandeln i centrum

“Söndagen före jul” bjöd efter sedvanligheten på en ganska liftig anblick under aftonens lopp. En mängd butiker yoro öppna och visade genom, både fönster och dörrar all sia herrlighet i den rikaste belysning. Stora menniskoskaror böljade fram, och särskildt å Östra Hamngatan och i ”Passagen” var trängseln stor. […]

Julhetsen i Göteborg 1861

Tycker du att det är för hetsigt på stadens gator nu när vi kommit in i julmånaden, att det är för mycket jakt på prylar? Då kan du koppla av och läsa om hur det var inför julen 1861 – stressigt även då – enligt Göteborgs-Postens Veckokrönika. ”Det […]

Stor julutställning börjar idag

”Stor julutställning tager i dag sin början i n:r 14 Östra Larmgatan hos firman Ernst Wallin & Co. Såsom af annons i dagens n:r synes finnes där en hel del vid julen efterfrågade saker, såsom atrapper, julgranskonfekt, konfektyrer m. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1899)