Kategori: Göteborg i jultid

Folkdansens vänners julgille

”Folkdansens vänner hade i går afton julgille i Coldinuordens festivitetsvåning, som var prydd med julgranar, flaggor och blomsterguirlander. Det dansades flitigt, naturligtvis i natinaldräkter. Programmet upptog Fryksdalspolska, bondkadrilj, daldansen, ”Oxdans” (utförd af ensamt herrar), skrälåt samt Gotlandskadrilj. Ingen spirituösa förekom vid festen, endast vid supén öl, som dracks […]

Den stora julbrådskan år 1898

”Julbrådskan har naturligtvis va­rit stor som vanligt — och till och med mer än vanligt — vid både järnvägar och postanstalter. Från härvarande statsbanestation afsändes under dagarne 16—24 dec. 10,230 kolli paket- och ilgods samt ankommo 5,940 kolli under samma dagar. Förlidet år afsändes å statsbanestationen 8,460 kolli […]

Den vita julen 1895

”Julhelgen har i år utmärkts af den vackraste väderlek. Den förra lördagen fallna snön har fått ligga qvar. Termometern visade på julaftonen 1 gr. under fryspunkten, och har under helgdagarne stadigt fallit, så att i går afton rådde öfver 5 gr. köld. Mindre vattendrag ha isbelagts, och äfven […]

En god och fröjdefull jul

Med följande rader önskade redaktionen på Göteborgs Aftonblad sina läsare en god jul år 1898: ”En god och fröjdefull jul hafva vi äran tillönska alla våra läsare å land och i stad. Tack vare de goda tider i landet, som vi denna jul kunna glädja oss åt, har […]

God Jul!

En riktigt God Jul önskas härmed er alla. Berättelserna ur Göteborgs historia kommer givetvis att fortsätta även under helgerna. Julhälsningen är från ett vykort i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.

Första skyltningssöndagen

”Första skyltningssöndagen före jul gynnades af ett väder som loc­kade ut tusentals göteborgare, både gamla och unga, som fyllde affärsgatorna. Våra butiksegare hade i år öfverträffat sig sjelfva och bjödo på en skyltning, som var både smakfull, utsökt för och lockande till köp. Ute i Majorna var det […]

Trevlig 1:a advent!

Alla läsare önskas en trevlig 1:a advent med denna nya sidhuvudsbild. Bilden föreställer Arkaden med julskyltning och -illumination. Från Östra Hamngatan mot Södra Hamngatan under 1950-talet. Den är hämtad från Göteborgs stadsmuseums bilddatabas Carlotta.

Så har det åter varit jul

”En så tyst och fridsam jul som väl någonsin. Det har varit en jul egnad åt det stilla familjelifvet och det kyrkliga firandet af den förstföddes nedstigande till jorden. Julaftonen, då från alla de tusen hem­men de tända julgranarne spredo sitt tind­rande ljus, hade ingått med lindrig frost […]

Äkta stenar

Juldagens berättelse är hämtad ur Göteborgs Aftonblads julnummer. Det fanns flera berättelser denna jul för läsarna att välja bland illustrerade av ingen mindre än Jenny Nyström. Idag får ni berättelsen i form av bilder för att få med den tidens typografi i julnumret. Klicka på bilderna för att […]

Julen för 200 år sedan

Inför julen är vi idag vana vid att se reklam i TV, höra den på radion och se olika reklambudskap utmed gator och även landsvägar. Butikerna kantar vissa gator i staden och fyller stora köpcentra utanför tätorterna och erbjuder juldekorationer och julklappar redan innan december månad har hunnit […]

Förbud mot maskeradupptåg!

”Inga maskeradupptåg på ga­torna under julhelgen! I anledning däraf att de senaste åren under julhelgen, isynnerhet på julaftonen, oordningar föranledts däraf att personer uppträda utklädda och maskerade å stadens gator, kommer poli­sen att i år förbjuda dylikt uppträdande och åtala alla, som på detta satt störa ordningen, hvilket […]

Julparaden i går – hårt kontrollerad av polisen

”I går afton sista söndagen före jul, denna enda helg­dag på året då affärsmännen få öppna sina butiker för köplystna kunder, hade Göte­borgs annars så folktomma gator ett något lifligare utseende än vanligt. De togo sig ut ungefär som de någorlunda trafikerade gatorna i en storstad hvilken annan […]

Varor inför julen

Julen närmar sig snabbt och det är hög tid att tänka på både klappar och mat. Det fanns många annonser i tidningarna 1897 och jag återger här ett axplock ur Göteborgs Aftonblad den 4 december 1897. Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Julgrytsinsamling. foto tagen […]

Inga julklappar till kunderna i år!

”Ett radikalt beslut. Den gamla seden att vid juletid ge presenter åt kun­der, som i långa tider varit en ej obe­tydlig börda för våra minuthandlare och mot hvilken ofta i pressen röster höjt sig, torde nu ha sett sina sista dagar, om vi få tro ett meddelande från […]

Julen ett minne blott

”Julen är nu ett minne blott. Ehuru som vi hoppats för alla ett angenämt sådant. På vädret har man icke haft skäl att klaga, ty om det icke var ”riktigt julväder” med rimfrost och glittrande snötäcke så var det ej heller ”riktigt Göteborgsväder”. Dagarne före jul bjödo på […]