Kategori: Göteborg i jultid

Julfirande i nya Sjömanshemmet

”I Nya Sjömanshemmet firades i går afton den sedvanliga julfesten. Sjömännen, till ett antal af omkring 140, samlades kl. 7 e. m. i stora läsesalen, där den rikt prydda granen var uppställd. Först sjöngs “Vårt land“, hvarefter pastor Bohlin höll ett helsningstal med religiös prägel. En qvartett, bestående […]

En lugn och vit jul

”Julhelgen har i år förflutit lugnt och stilla utan några allt för märkbara, störande uppträden. Redan på julafton föllo några snöflingor, på juldagen kom något mera och annandagen bjöd på ett riktigt snöfall som inom kort lockade fram slädarna. Det var längesedan en sådan jul förekom i Göteborg. […]

Julen i Göteborg 1885

”Julhelgen har äfven i år härstädes företett en i allmänhet ruskig och obehaglig väderlek, synnerligen på julaftonen, då det blåste och regnade större delen af dagen. Detta oaktadt voro på eftermiddagen och på aftonen ovanligt stora skaror af menniskor i rörelse, så att på en del gator rådde […]

Göteborg d. 24 December 1870

God Jul önskas alla läsare! Denna julafton bjuds på en skildring från 1870 om hur göteborgarna, åtminstone de lite mer välbeställda, kunde fira julen detta år. Men det är också en text med mycket allvar och tankar kring krig och ödeläggelse. Det är inte märkligt då det under […]

Julhandeln i centrum

“Söndagen före jul” bjöd efter sedvanligheten på en ganska liftig anblick under aftonens lopp. En mängd butiker yoro öppna och visade genom, både fönster och dörrar all sia herrlighet i den rikaste belysning. Stora menniskoskaror böljade fram, och särskildt å Östra Hamngatan och i ”Passagen” var trängseln stor. […]

Julhetsen i Göteborg 1861

Tycker du att det är för hetsigt på stadens gator nu när vi kommit in i julmånaden, att det är för mycket jakt på prylar? Då kan du koppla av och läsa om hur det var inför julen 1861 – stressigt även då – enligt Göteborgs-Postens Veckokrönika. ”Det […]

Stor julutställning börjar idag

”Stor julutställning tager i dag sin början i n:r 14 Östra Larmgatan hos firman Ernst Wallin & Co. Såsom af annons i dagens n:r synes finnes där en hel del vid julen efterfrågade saker, såsom atrapper, julgranskonfekt, konfektyrer m. m.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 december 1899)

Folkdansens vänners julgille

”Folkdansens vänner hade i går afton julgille i Coldinuordens festivitetsvåning, som var prydd med julgranar, flaggor och blomsterguirlander. Det dansades flitigt, naturligtvis i natinaldräkter. Programmet upptog Fryksdalspolska, bondkadrilj, daldansen, ”Oxdans” (utförd af ensamt herrar), skrälåt samt Gotlandskadrilj. Ingen spirituösa förekom vid festen, endast vid supén öl, som dracks […]

Den stora julbrådskan år 1898

”Julbrådskan har naturligtvis va­rit stor som vanligt — och till och med mer än vanligt — vid både järnvägar och postanstalter. Från härvarande statsbanestation afsändes under dagarne 16—24 dec. 10,230 kolli paket- och ilgods samt ankommo 5,940 kolli under samma dagar. Förlidet år afsändes å statsbanestationen 8,460 kolli […]

Den vita julen 1895

”Julhelgen har i år utmärkts af den vackraste väderlek. Den förra lördagen fallna snön har fått ligga qvar. Termometern visade på julaftonen 1 gr. under fryspunkten, och har under helgdagarne stadigt fallit, så att i går afton rådde öfver 5 gr. köld. Mindre vattendrag ha isbelagts, och äfven […]

En god och fröjdefull jul

Med följande rader önskade redaktionen på Göteborgs Aftonblad sina läsare en god jul år 1898: ”En god och fröjdefull jul hafva vi äran tillönska alla våra läsare å land och i stad. Tack vare de goda tider i landet, som vi denna jul kunna glädja oss åt, har […]

God Jul!

En riktigt God Jul önskas härmed er alla. Berättelserna ur Göteborgs historia kommer givetvis att fortsätta även under helgerna. Julhälsningen är från ett vykort i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.

Första skyltningssöndagen

”Första skyltningssöndagen före jul gynnades af ett väder som loc­kade ut tusentals göteborgare, både gamla och unga, som fyllde affärsgatorna. Våra butiksegare hade i år öfverträffat sig sjelfva och bjödo på en skyltning, som var både smakfull, utsökt för och lockande till köp. Ute i Majorna var det […]