Den 5 juli lades granskningshandlingen för detalplanen gällande Järnvågsgatan ut på stadsbyggnadskontorets hemsida. Synpunkter skall vara inne senast torsdagen den 24 augusti. (Se denna länk till stadsbyggnadskontoret)

Det är märkligt, nästan misstänkt, att man lägger en för Göteborgs så viktig plan för granskning över semesterperioden. Är det ett försök att få färre kommentarer och synpunkter?

Planen för området innebär en radikal förändring av Göteborgs utseende. Området ligger invid den gamla fästningsstaden och stadens första förstad Haga, men med mycket höga hus som kommer att sätta effektivt stopp för att se in till eller ut från den gamla bebyggelsen. Den antikvariska bedömningen är mycket kritisk till förslaget och det lagda planförslaget går helt emot handlingsprogrammet Göteborg förstärkt (se denna länk), som Stadsbyggnadskontoret varit med om att utforma! Bakom Handlingsprogrammet Göteborg förstärkt: Fästningsstaden står Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Kulturförvaltningen.

I planförslaget för Järnvågsgatan gör planarkitekten sitt yttersta för att visa på hur liten hänsyn man måste visa den äldre staden. När det gäller reglerna kring riksintresset skrivs följande i ”slutsatser gällande riksintresse”:

Av den texten kan man få intrycket att det är ett ”mindre ingrepp”, det behövs inte någon text för att beskriva. Det räcker med att se på bilden nedan för att inse effekten.

Så här tänker sig förslagsställarna framtiden för området! Varför inte bygga i den skala som redan finns i området? Bygga en trevlig stad i mänsklig skala, vår tids hamnkvarter! Den möjliga placeringen av Ostindiefararen finns med på bilden nedan, den försvinner mot de höga husen.
Planområdets utbredning.
Tänkt plan för området.

Skicka in dina synpunkter senast fredag till Stadsbyggnadskontoret gällande ”Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl.”:

  • Planens formella namn: Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget.

Skicka via formuläret (via denna länk) men komihåg att ta med planens namn  i ditt dokument.