1800-talets Göteborg

Osnyggt

”Hemslaktaren Alfred Lundqvist, från Kullagården i Partille socken, hade anmälts för att han å Ö. Larmgatan haft ett parti fläsk liggande å sitt fordon ibland inelfvor, hudar och halm och ej haft inelfvorna förva­rade i tinor eller korgar och hudarne i säc­kar.

Hemslaktaren Axel Niklasson, från Ting­stad i Backa socken, hade ej heller haft ett par hudar särskildt förvarade i torra och rena säckar, utan låtit hudarna ligga invid kött som saluhållits å torget.

De tilltalade pliktade 5 kr. hvar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Kungsportsplatsen västerut mot Kungstorget och Saluhallen. Framför Kopparmärra syns en en droskstation för hästar. Droskhästarna har troligen en vattenho de dricker ur. Till höger Östra Larmgatan 2/ Kungsportsplatsen 2 och Kungsplatsen 1, ca 1900.