1800-talets Göteborg

Eldsvådan på Rosenlunds fabriker

”Angående eldsvådan 14 den­nes på morgonen i Rosenlunds fabriker hölls i dag på e. m. förhör inför poliskammaren.

Fastigheterna som ej togo någon nämnvärd skada äro försäkrade i Städernas allmänna bolag för 413,800 kronor samt inventarier, la­ger, maskiner m. m. i tio bolag (däraf 6 ut­ländska) för sammanlagdt 775,000 kr., och har skadan å den lösa egendomen värderats till 10,547 kronor.

Spinnaren Karl Rudolf Andersson, 20 år gammal och boende nr 82 Litt. D i Majornas 5:te rote, och 14-årige Johan Adolf Eriksson hade på morgonen roat sig med att lägga ett 10-tal knallpulver på skenan under hjulen å en spinnmaskin, hvarvid dessa exploderade, då å maskinen liggande bomull antändes. El­den spred sig snabbt öfver hela maskinen samt till två andra sådana i närheten. Vid släck­ningen blefvo dessutom elva andra maskiner mer eller mindre skadade af vatten från spru­torna.

Ynglingen Johan Ludvig Börjesson hade strax förut å en 10 öres-pistol afskjutit ett dy­likt knallpulver.

Förmannen Edvard Svensson och arbetarne Karl Gustaf Landgren och N. Jonsson skyn­dade genast att rikta två assuranssprutor och en slangledning från fabriksväggen mot elden.

Poliskammaren förordnade att Andersson och Eriksson skola såsom vållande till elden åtalas inför rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 augusti 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rosenlunds fabriker: spinnsal. Interiör från år 1900.