1800-talets Göteborg

Arbetet med Vestergötland — Göteborgs järnväg inleds

”Byggnadsarbetena vid denna bana komma, såsom förut omtalats, att oförtöfvadt taga vid, och under de när­maste dagarne skall början göras vid Skräppekärr. Sedermera kommer så små­ningom, i den mon man hinner få ordnadt med folk, materiel o. s. v., arbetet att samtidigt sättas igång utefter hela linien.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 augusti 1897)

Läs mer via denna länk.

Bilden i sidhuvudet visar Västgötabanans stationshus vid Åkarplatsen i Göteborg. Vykort från 1935.