Den som idag letar efter en anledning att äta lite tårta kan ange som skäl att det idag är 397 år sedan de slutgiltiga stadsprivilegierna fastställdes för Göteborg. Men Göteborgs tillblivelse var en komplicerad historia och det är inte alls självklart att det skall vara den 4 juni och 1621 som skall firas – det finns alternativ! Det skulle gå att argumentera för att staden grundades 1474 när beslutet att anlägga Nya Lödöse togs (även om den då inte hade fått sitt slutgiltiga namn), alternativt nygrundningen av Nya Lödöse 1572. En annan möjlighet vore att fira anläggandet av den första staden Göteborg (på Hisingen), som började byggas ca 1604 men som fick sina privilegier 1607.

Efter Kalmarkrigets slut planerades dagens Göteborg och staden fick sina första privilegier 1619 (se bilden i sidhuvudet), då var också arbetet igång med att bland annat gräva fram stadens centrala hamn. Det finns goda skäl till att en lång rad forskare sätter 1619 (27 september) som året då det nuvarande Göteborg blev till, se Almquist, Andersson och Ahlberg.

Stadens styrande har valt att fira 2021 som året då staden ”fyller år”, då de slutgiltiga privilegierna tilldelades staden. Senast staden firade var 1923 efter att den svåra 20-tals krisen tvingat arrangörerna att avvakta med den ”överdådiga” festen. Återstår att se om planerna denna gång går att genomföra.

Referenser

Ahlberg, Nils, Svensk stadsplanering: arvet från stormaktstiden, resurs i dagens stadsutveckling, Stockholm, 2012.

Almquist, Helge, Göteborgs historia: grundläggningen och de första hundra åren. D. 1, Från grundläggningen till enväldet (1619-1680), Göteborg, 1929

Andersson, Bertil, Göteborgs historia: näringsliv och samhällsutveckling. 1, Från fästningsstad till handelsstad 1619-1820, Stockholm, 1996.

Scander, Ralph, Karl IX:s Göteborg på Hisingen: en holländsk koloni med svenskt medborgarskap, Göteborgs hembygdsförb., Göteborg, 1975.


Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Andersson s. 28, och visar privilegierna från 1619.