Det finns stora planer

Ur en intressant pressdebatt om Göteborgs möjligheter att tillgodose önskemålen om anläggningar för motion och friluftsliv, speciellt vintertid, kan man vaska ut positiva tongångar för den närmaste framtiden.

Vad gör man egentligen i Göteborg och Mölndal för att möta det enorma intresset för motion och vintersport, undrar kritiken, som i samma andetag tillåter sig konstatera att här görs praktiskt taget inget alls. Möjligen, sägs det, är det initiativ och handlingskraft som fattas.

Så är det nu allt inte, framgår av svar på kritiken. Det finns både handlingskraft, vilja och – planer. Vad som tyvärr finns i mindre omfattning är pengar till realiserandet av planerna, och det är ju kommunala problem, som ingalunda är isolerade till Göteborg med omnejd.

Debatten är som sagt intressant, inte minst för att den sätter fart på en viss information. Denna har kommit partout i meningsutbytet om våra vintersportmöjligheter, och ur densamma kan bl.a. noteras att Göteborg fått projekteringsanslag till ombyggnad av friluftsanläggningen Skatås. Sannolikt kommer ombyggnadsplanerna att detaljpresenteras i vår, och de omfattar exempelvis anläggning av skidbacke med lift.

Vid Brudaremossen avses en idrottsanläggning, och vid Bergsjön skall det bli en avancerad slalombacke. Ruddalen hör också till de aktuella projekten, och återställandet av Slottsskogsvallen beräknas vara klart i år.

Vad beträffar Mölndal avvisas kritiken bestämt; det råder stor aktivitet för att möta önskemålen på idrotts- och fritidsanläggningar, och där finns redan goda möjligheter att motionera även vintertid. Exempelvis elbelyst skidspår i Gunneboområdet, bastu, konstisbana etc. Dessutom det populära TRIM – verksamheten Träna i Mölndal med idrottshuset som bas.

Alltså: brist på ambition bestrids. Det är medel till realiserandet av alla planer som saknas i önskad utsträckning. I den takt det är möjligt med hänsyn till anslagen fortsättes emellertid utbyggnaderna av friluftsanläggningar, och Göteborg med omnejd är hyggligt lottat när det gäller möjligheter till motion och friluftsliv även vintertid.

Det låter betryggande. Därtill hoppas vi på snö och strålande solsken inför skollovsveckan med alla dess arrangemang för ett stärkande friluftsliv.

Kinesiskt nytt på Södra Vägen

Mandarin heter en ny kinesrestaurang, som öppnats på Södra Vägen; neonskylt i rött, drakar i grönt på porslinet och personal i svart md guldbroderier.

Lokalen har tidigare använts av en livsmedelsaffär, som säkert hade en del av det vanligaste svenska att välja på. Nu skall det bli ett 50-tal kinesiska specialiteter att välja på. Ägaren har lagt ner stor möda på ombyggnad av lokaliteterna, förbättrat, vidgat och gjort trivsamt.


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.