”Vestkustens fruktaffär, som innehafves af fröken Clara Andersson, mångårigt biträde i Göteborgs Frukt­affär, och fröken E. Schubert, öppnas tis­dagen den 21 februari i nyinredd, tids­enlig lokal i hörnet af Parkgatan och Vasaplatsen.

Enligt annons i dagens nummer kom­mer affären att föra å lager allt hvad till en första klassens fruktaffär hörer, hvadan den vid behof rekommenderas i allmänhetens åtanke.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 februari 1899)

Annonsen i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 18 februari 1899.