Topprestaurang 1971 – Rambergsattraktion

Gatunämnden i Göteborg stöder planerna på ett privat restaurangbygge på Rambergets topp. Den exklusiva platsen kräver, anser nämnden, en byggnad utöver det vanliga. Restaurangen och dess miljö måste bli en verklig attraktion.

Restaurangplanerna har aktualiserats inför stadens jubileum 1971. De presenterades för stadskollegiet för ett par månader sedan av styrelsen för Keillers Park. Meningen är att upplåta mark mot tomträtt för det behövs tillstånd av kmt eftersom parken kommit till genom ett gåvobrev.

Gatunämnden klassar utsikten från Ramberget som en av stadens magnifikaste och anser att turistvärdet bör kunna tas tillvara bättre. Visserligen kör rundtursbussarna en tur över berget och enstaka turister tar sig dit själva, men besöksfrekvensen anses inte motsvara platsens kvalifikationer.

En högklassig och välskött restaurang skulle avsevärt berika parken och – förmodar man – motverka den tendens till nedbusning som idag är ett påtagligt problem.

Att restaurangen byggs i privat regi (parkstyrelsens förslag) anser gatunämnden inte vara avgörande. Men man måste givetvis se till att även andra än restauranggäster får fri tillgång till utsiktsområdet och parkeringsfrågan bör lösas så att man inte inkräktar på parken.

Dagboken

Liseberg denna vecka

 


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.