1800-talets Göteborg

Tillgrepp av plankbitar

”För tillgrepp af ett parti plank­bitar och gamla bräder, tillhörigt byggmä­stare Karl Axel Gillberg och upplagdt vid Risåsgatan anhöllos i går arbetarne August Hansson och Albert Andersson med binam­net Bagarm”. Tjufgodset hade de sålt för 70 öre, som de använd till inköp af öl.

Hansson, född 1858 i Lundby på Hisin­gen och boende nr 4 Öfra Viktoriagatan, erhöll i dag varning för lösdrifveri. An­dersson, boende nr 19 Brunnsgatan och född 1860 i Göteborg, är straffad för första resan stöld och har två gånger varit bortdömd såsom lösdrifvare.

Målet remitterades till rådhusrätten, och de anhållne fingo tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 maj 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Risåsgatan 7-9.