Årets ormexpo i Växthuset på Trädgårdsföreningen är synnerligen intressant. Enda exemplaren i Sverige av den mexikanska giftödlan Gila Monster tilldrar sig stor uppmärksamhet. Ormexpon har sedan flera år utgjort ett livligt uppskattat inslag i Sommar Göteborg.

* Visste Ni detta om ormar?

De flesta tror, att ormen betyder falskhet, att det är ett fuktigt, kallt och orent djur. Ingetdera är sant. Torts alla vanföreställningar hos nutidens människor har omen haft och har ett gott rykte. Dyrkan av verkliga eller mystiska ormar har sedan urminnes tid förekommit hos såväl natur- som kulturfolk. Somliga ormarter ansågs vara gudomliga varelser eller uppenbarelseformer av jordens, eldens, vattnets eller läkekonstens gudar. Genom att äta dess kött eller fett kunde man vinna övernaturlig kunskap.

Enligt populära föreställningar symboliserar ormen stor lycka i kärlek och i affärer. Många människor tror, att om man vid möte med en orm tittar stint på den och viskar fram någon önskan – knappt hörbar tre gånger – går önskan säkert i uppfyllelse. I antikens Egypten, Persien och Grekland förknippade man elden eller blixten med ormens slingrande rörelser och avbildade ofta eldguden som en orm. Men ormen betraktades också som en välgörande naturkraft, hälsokällornas skyddande och läkeguden Asklepos heliga djur. Detta kan ha sin förklaring i att europeiska ormar gärna övervintrar vid varma källor, d.v.s. hälsobrunnar – där sådana finns. I östersjöländerna hölls snokar som husormar och betraktades som husets skyddsandar. Då Amerika upptäcktes fann man, att ormkulten var allmän hos såväl de nordamerikanska indianstammarna som aztekerna i Mexico och inkafolket i Peru.

Ormdyrkan förekommer i våra dagar i några afrikanska länder och huvudsakligen i Indien, där särskilda högtider firas varje år i vissa tempel, varvid de heliga ormarna utfodras. I antikens Grekland nådde ormkulten sin höjdpunkt under den senhellenistiska perioden, från vilken många konstnärliga statyer av läkedomsguden Asklepios finns bevarade. Ormen förekommer på dessa skulpturer antingen slingrad kring gudens stav, eller i sällskap med en hund och med huvudet vilande i gudens hand. I heraldiken är ormen vishetens eller renhetens sympol

(Sandor Ban) Herpetolog

Dagboken

Liseberg denna vecka


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.