”Samtlige arbetare, till ett antal af 430 personer med äldre och yngre, vid Rosenlunds fabriker härstädes hafva i dag på morgonen företagit en utflykt med särskildt förhyrd ångare till Björkö, där hela dagen skall tillbringas.

Det är styrelsen för nämnda fabriker som inbjudit sina arbetare till denna utfärd för att gifva dem ett tillfälle att få svalka och vederqvickelse ute i den fria naturen efter dagens hetta och tunga, ett vackert exempel som manar till efterföljd.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Rosenlundsgatan mot älven. Rosenlunds fabriker t.h.