1800-talets Göteborg

Groft sedlighetsbrott

”För groft sedlighetsbrott införpassades i går e. m. till cellfängelset 14-årige David Vilhelm Erikson, boende hos sina föräldrar, n:r 26 Vegagatan.

Han har erkänt att han 11 dennes våldtagit en 4-årig flicka och omedelbart därefter sökt våldföra en 8-årig flicka. Vid förhöret i går uppgaf gossen att han redan för tre år sedan i Masthuggsbergen flera gånger föröfvat dylika brott.

Enligt läkareintyg kommer den 4-åriga flickan ej att lida men af våldet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Vegagatan, Göteborgs särskilda ”hamnarbetargata”. Foto år 1902 i Göteborgs Historiska Museum.