1800-talets Göteborg

Nya ångare

Nya ångare. I går utgick från Lundby mek. verkstad en ny kanalångare, ‘‘Disa“, tillhörig bolag här i sta­den och som vid verkstaden fått maski­neri om 25 nom. hkr. Ångaren, som är bygd af trä på järnspant vid Gamla Lödöse skeppsvarf, skall trafikera kanalen och saltsjön. Ångaren, som skall fö­ras af kapten Carl A. Edgren, är afsedd både för lust- och passageraretrafik.

Från Sjötorp nedkom i tisdags en ny, där bygd ångare, bärande namnet “Ar­vika“ och afsedd för traden Göteborg—Åmål—Arvika, hvilken vid Wilhelmsbergs mek. verkstad skall ha nytt ma­skineri om 20 nom. hkr. Fartyget skall föras af ångaren “Glafvas“ förre befälhafvare, kapten O. G. Olsson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Nordstjernan”, postförande ångare på linjen Trelleborg-Stralsund, 1910-talet.