Utställningen I stuga och kammare, gammalt från bondehem, nytt från hemslöjderna i Bohuslän, Västergötland och Dalsland har tillkommit såsom en del av året sommarutställningar i Göteborgs historiska museum.

En annan sommarutställning öppnades den 24 juni: Göteborgaren i ett rum och kök 1900-1920, och en tredje har visats sen några veckor tillbaka: Grävningar och fynd från Nya Lödöse.

Den nu aktuella utställningen involverar några av grundtankarna inom Göteborgs historiska museum, nämligen just att sammanställa aktuellt från dagen med gårdagen samt att visa aktuellt arbete som utförts inom Göteborgs historiska museum.

Det gamla från bondehemmen utgöres av möbler och textilier ur Göteborgs historiska museums samlingar, vilka just konserverats av konservatorerna C.O. Svensson, G. Truedson samt Ulla Hägglund. Konserveringsarbetet pågår givetvis ständigt i museet; det som nu presenteras utgöres av sådant som varit föremål för konservering under sista halvåret.

Några karakteristiska drag i landskapens etnologi må här kanske nämnas: Flamskvävnader i Bohuslän och s. Västergötland, dubbelvävnader och stickade bomullsstrumpor till avsalu från Bohuslän, de små äskorna i svepteknik från s. Bohuslän, svarvkärlen, som spritts från Sjuhäradsbygden och s. Vätterbyggden, den konstnärliga målarfilten i Jörlanda-, Hjärtums- och Morlandatrakterna, de stjärnformade ostformarna från Bohuslän samt minnestavlorna från Mollösund.

Västgötatäcken i upphämtateknik och i rölakan, bänkdynor i krabbasnår från Toarp, livtröjor och livstycken från Kungsäter och Gunnarsjö, bindmössor från Stora Mellby och Björketorp samt Ballebo-slöjd, möbler från Bollebygds härad.

Stolar, skåp och kistor från Dalskog, Hasselskog, Ånimskog och Laxarby, klubbstolar från Skållerud, träpokaler från Töftedal, bröllopstavlor från Kroppefjäll. Filtar från Mellerud, schlar från Ingevalds Berga i Ör och vepor från Gunnarsnäs, lerfat från Sisselskog, kannor från Frändefors samt arbeten i hästskosöm från Gustavfors.

Det nya utgöres av produkter från hemslöjderna också inom landskapen Bohuslän, Västergötland och Dalsland. De allra flesta av dessa har emellertid inspirerats av äldre föremål i Götebors historiska museum, t.ex. Bohusryorna, vävnaderna i munkabälte och finnvävnader från Bohus-slöjd, brudkronorna av päronträ från Öckerö. Draperierna från Bohus hemslöjd, löparna från Skaraborgs läns hemslöjdsförening, inspirerade från etnologisk textilinventering i Västgötabygden, lerkrukor från Trollhättan, smiden från Vadsbo och Marks härader.

Tranlamporna från Hjobergs i Frändefors, halmslöjden från Ärtemark samt träkärl svarvade av Göteborgs historiska museums egen Olof Ljung.

I utställningen förekommer även litteratur om landskapen jämte en del aktuella affischer, härigenom ges tillfälle till fördjupade studier samtidigt som förslag lämnas på lämpliga resmål.

Utställningen vänder sig således till alla som är intresserade av de här aktualiserade landskapen och dess kulturhistoria.

Allan T. Nilson

Dagboken

Liseberg denna vecka


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.