1800-talets Göteborg

Hotande ljungeld på Käringberget

”I natt vid midnattstid varsnades att eld utbrutit på sydvestra sidan af Käringberget, åt Långedragshållet, bland ljungen. Åboarne på platsen alar­merades och skyndade till platsen för att släcka. Där uppe bland bergen fin­nes intet vatten, utan man måste bära detta långa vägar i spänner. Med qvastar och spadar bekämpade man efter bästa förmåga elden, som af vinden, som börjat friska upp, drefs uppåt bergen, så att det såg ganska hotande ut för de nyanlagda vackra trädplanteringarna.

Vid half 4-tiden på morgonen hade man dock lyckats begränsa elden, och har vakt hållits hela natten och i dag.

Huru elden uppkommit vet man ej. Antagligen leder den sitt ursprung från en vårdslöst bortkastad tändsticka eller cigarr. Allmänheten borde vara ytterst försiktig, särskildt under en så torr sommar som denna, att ej genom vårdslöshet eller brottsligt slarf sätta både lif och egendom i fara.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 juli 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Av Averater – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32194424