Första producentmässan för båtar i Göteborg

Stort intresse har vistas från in- och utlandet för Svenska Internationella Båtutställningen för producenter som öppnas onsdagen 24 september i Göteborgs mässhallar. Expon är i första hand avsedd för tillverkare där 1970 års modeller av båtar och motorer samt tillbehör kommer att visas. Men även allmänheten äger tillfälle till besök varje eftermiddag.

Denna septemberutställning ger producenterna möjlighet att i god tid presentera 1970 års nyheter. Ett hundratal företagare medverkar från England, Finland, Frankrike, Italien, Spanien, Japan, Jugoslavien, Norge, Västtyskland och USA.

Marknadsläget får genom expon möjlighet att bli pejlat och trenden utstakad samtidigt som erfarenheter från den gångna säsongen är högaktuella. Experter från flera länder har aviserat sin ankomst. Båthandelns representanter kommer att bli väl informerade. Idéer, projekt, ritningar och modeller, etablerade tillverkningar – med eller utan modifieringar kommer att diskuteras vid denna utställning.

Expon är som vanligt förlagt till Svenska Mässan.

För båttillbehörssidan är det väl sörjt. Inredningar, värmeanläggningar, eldsläckare, maskinverktyg, dunkar, flytvästar, båthus, segelduk, propellrar, vindrutor, motormontage m.m. ingår i utställningsmontrarna, men först och främst är det båtar och båtmotorer det gäller. Utställningen pågår t.o.m. söndagen 28 september.

Tidpunkten är ju lämplig för såväl beställare som varven då de har vintern på sig för att kunna möta det starkt ökade båtintresset våren 1970. Samtidigt pågår i Göteborg stor utredning angående det starkt ökade behovet av båtplatser. Vi hoppas att denna utredning påskyndas till allas fromma.

Dagboken

Film