Idag är det 50 år sedan den stora stormen drog in över Västkusten. SMHI beskriver ovädret med följande text; ”Det började med ovädret den 22 september över Sydsverige, som vad skadeverkningarna beträffar hör till de värsta och mest omfattande som överhuvudtaget förekommit. Stor trädfällning, allvarliga skador på bebyggelse och telenät, sjöolyckor och störningar på kommunikationer stod på skadelistan. De totala skadorna belöpte sig till ca 500 miljoner kronor, i 1969 års penningvärde. Tio dödsoffer krävdes.”