”Förbud utfärdades i dag för handelsidkerskan Kristina Johansson att från sin butik n:r 30 Kungsgatan försälja maltdrycker, enar försäljningen af öl där bedrifvits på ett sådant sätt, att oordningar uppstått och onykterhet främ­jats.

Af upplysningar från vid butiken närbo­ende har framgått att försäljningen bör­jat redan ½ 5 à 5 på morgnarne och pågått till 10 på qvällarne. Hennes kunder harva hufvudsakligast varit hamnarbetare samt logerare i Frälsningsar­méns herberge.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild Kungsgatan västerut. Gatan korsar Magasinsgatan och i fonden korsningen vid Ekelundsgatan, år 1907.