”Stufveriarbetaren Gu­staf Pettersson var i går e. m. syssel­satt med lossningsarbete ombord å ång­fartyget Ägir“, därvid en kol tunna, som hissades upp ur lastrummet kom i sväng­ning och knuffade till Petterson, så att han föll i elfven. Han höll sig uppe vid vattenytan ett par minuter, men sjönk innan man hunnit till undsättning. Efter en qvarts timme blef han emeller­tid uppdragen, och försök gjordes att medels konstgjord andhemtning återkalla honom till lifvet, men räddningsarbetet var och blef fruktlöst. Hau var om­kring 30 år gammal och ogift.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort stämplat år 1900.