”Då det särskildt under den nu gångna, ovanligt varma sommaren visat sig att hästar, som användts till olika slags arbeten i staden eller som tillhört landtbor, hvilka hitfört sina produkter för att säljas, i hög grad plågats af törst, utan att det varit möjligt för körsvennarna att vattna dem, emedan inga härför afsedda kärl varit att tillgå vid de på åtskilliga ställen be­fintliga allmänna vattenposterna, så har Göteborgs Djurskyddsförenings styrelse nyligen ingått till Gatu- och vägförvaltningen samt till Vattenverksstyrelsen med anhållan, att vattningsställen för kreatur måtte anordnas på af styrelsen föreslagna fem olika platser i staden, nemligen på Stora salutorget, i närheten af Hisingsbron, vid korsvägen i början af Getebergsängen, vid Slottsskogen midtför Haralds minne samt vid Allmänna vägen i Majorna, där Slottsskogsgatan utmyn­nar, således vid stadens fyra utfartsvägar.

I skrifvelsen påpekas bland annat, hurusom man i en del amerikanska städer på offentliga platser uppsatt stora fontäner så inrättade, att öfverst finnas kran och dricksmått till bruk for menniskor, längre ned ett större skålformigt kärl för hästar och nederst ett mindre dylikt för hundar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsportsplatsen västerut mot Kungstorget och Saluhallen. Framför Kopparmärra syns en en droskstation för hästar. Droskhästarna har troligen en vattenho de dricker ur. År 1900.