”För stöld har snickeriarbetaren Johan Karlson, boende nr 7 Hökegatan, blifvit anhållen och förhördes i dag på e. m. inför poliskammaren.

Karlson erkände att han. som en dag sistlidne juli i sällskap med hustru Maria Lars­son besökt fabriksarbeterskan Matilda Jo­hanson nr 4 Hökegatan, därvid tillgripit ett ur med kedja värderadt till 6 kronor. Uret hade han sedan pantsatt för 2 kronor och sålt pantsedeln för 50 öre till fabriksarbe­tare Artur Andersson vid Säfvenäs.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 september 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hökegatan [mot norr], år 1922.