Inför stadens 400-års firande gick Göteborgs stadsmuseum ut och frågade stadens invånare vilka frågor de hade kring staden och dess historia. Utifrån dessa frågor har det skapats ett antal filmer som lagts ut på Youtube. Idag återges här det första avsnittet som handlar om pottsoppan….

Göteborgs stadsmuseum ger följande beskrivning av detta avsnitt: ”Håkan och Ylva djupdyker ner i den göteborgska pottsoppans grumliga innehåll. Vägen till dagens avloppssystem kantas av koleraepidemier och ett orenat Göta älv. Vi får också bekanta oss med den bortglömde hjälten Johan Richert – vars underbara vision om att gräva ett kloaknät i den göteborgska blåleran och faktiskt gjorde Göteborg först i Sverige med ett fungerande avloppssystem.” Programledare: Ylva Berglund, intendent, och Håkan Strömberg, historiker och pedagog på Stadsmuseet.