”Två detektivkonstaplar härifrån grepo i lördags qväll vid Mölnlycke en tysktalande velocipcdtjuf, då han därstädes skulle försälja en stulen velociped.

Tjufven befanns vara 24-årige August Hermann Dujat från Öst-Preussen. Han erkände genast att han i Köpenhamn stulit den velociped han såsom förut nämnts för 55 kr. sålt till änkan Anna Andersson, Kärrabro i Fässberg, samt att han i fredags här i Göteborg tillgripit en till 150 kr. värderad velociped som befunnits tillhöra stadsmäklare David Lefller och som han för 60 kronor utbjudit till salu i Mölnlycke. Han är i Tyskland två gånger straffad för bettleri.

Dujat är jemväl misstänkt för andra här i staden föröfvade velocipedstölder, däribland en Stanley-velociped, försedd med nr 149,522 samt namnen Nussmann 14 V och Stanley 2.

Berörda velociped, som tillgreps 30 sistlidne september på aftonen å Nils Ericssonsgatan, har Dujat sannolikt sålt, men förnekar han ännu all kännedom om tillgreppet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 27 maj 1899.