”Kafé & Resturant Anglais” är namnet på en ny förstklassig restaurant som af källarmästare Axel L. Larsson har öppnats i vestra hörnet af det stora nybygda Krügerska huset vid Skeppsbron.

Etablissementet består af tre rum, två kafé- och en matsal. Inredningen är dyrbar och smakfull. Den prydliga buffeten af massiv ek med marmorskifva utgör jemte öfriga ekmöbler ett vackert prof på hvad den välkända Virserums snickerifabrik i Småland kan åstadkomma.

Möbleringen för öfrigt, gardiner, draperier m. m. har utförts af tapetserare- firman Olson & Svensson vid Vasaplatsen. Serveringsborden af svensk marmor äro förfärdigade hos hr A. R. Friberg vid Andra Långgatan, spegelfabrikör E. Olsén har levererat speglarne, och den elektriska belysningen har anordnats af Boije & Thoresen.

Källarmästare Larsson har sedan 18 år tillbaka innehaft en välrenommerad restaurant å Andra Långgatan, och i sin nya hemtrefliga lokal hoppas han få helsa välkomna alla gamla vänner och en mängd nya.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skeppsbroområdet från Masthuggskajen intill Rosenlundskanalen år 1901.