”Från Eriks-bergs mek. verkstad aflevererades sistl. lördag en ny bogserångare, “Mars, bygd för räkning Upsala Transport-Aktiebolag i Stockholm.

Ångaren, som jemväl ar afserid för isforcering, är försedd med därför erforderliga förstärkningar. Dess maskineri är om 70 ind. hkr. af compoundsystemet, och vid profturen uppnåddes en hastighet af öfver 9 knop.

Den nye ångaren, i allo tidsenlig och solid och för hvars utförande verkstaden rönt det bästa erkännande af emottagarne, kommer att omedelbart afgå till sin blifvande hemort.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fartyg: HEROS

Bredd över allt 7.0 meter

Längd över allt 17,08 (pp) meter

Reg. Nr.: Oreg

Rederi: Nya Söråkers AB /Gustaf Jonsson

Byggår: 1899

Varv: Borgå Mekaniska Verkstad, Borgå (SF)