”Kreatursmarknaden härstädes i går företedde en jemnförelvis stor tillslutning af kreatur sannolikt beroende på den klena fodertillgången, Prisen voro det oaktadt rätt höga. Sålunda fanns det exempel på att ända till 210 kr. begärdes för en eller annan tidko. Goda dylika kunde emellertid fås för 125 å 150 kr., och åtskilliga kor betingade endast 65 à 75 kr. För de torgförda slaktoxarne begärdes mellan 3- och 400 kr. paret, och förekom ett och annat par synnerligen vackra. Spädgrisar funnos i mängd, och betingade 5 à 6 veckors dylika omkring 7 kr. pr st. i och åtta veckors cirka 11 kr. pr st.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kreatursmarknad, Sjönevads marknad vid sekelskiftet 1900. Bilden föreställer en ”köpsup”. Supen bekräftar att köpet är avslutat. Mannen till vänster är troligen korgmakare Bengt Aron Andreasson från Källarebolet i Asige och mannen till höger är Bengt-Johan Svensson från Vrå i Asige (född 1841).