”Æolus mönsterbåt för året, konstruerad af ingeniör Gunnar Mellgren och bygd vid Limhamn af båtbyggare Hansson, kommer att utlottas vid sällskapets ordinarie sammanträde på lördag.

Båten, som är ytterst väl ihopkommen, är bygd af furu med 8. k. diagonalhandläggning, dubbel, den yttre längsgående, den inre diagonal; däcket af gran, liksom all rundhult; skarndäck, karmar och luckor af mahogny; költenan af fosforbrons, bulben af bly, rodret af stålplåt. Båten, tom är riggad med två segel, sydda af segelsömmare Dahlgren härstädes, är försedd med patentrepinrättning och har dubbla fookstag. Äfven i öfrigt är båten praktisk och väl inrättad med tillämpning af vunna erfarenheter, och blir den en prydnad för Göteborgs kappseglings flotta, liksom den blifvande egaren bör bli fullt nöjd fastän lotten i år på grund af oöfvervinnerliga hinder fallit något sent.

Under fredagen och lördagen kommer mönsterbåten att visas i Södra Hamnkanalen.

På sammanträdet kommer äfven att utlottas diplom, berättigande till ständigt ledamotskap, äfvensom att till vinnarne öfverlemnas vandhngspokaler, prisplåtar och prisstander tar från sommarens kappseglingar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fo57933C

Fartyg: SS Æeolus n:o 20

Rederi: SS Æeolus

Byggår: 1907

Konstruktör: Salander, Erik