”En stark storm uppstod igår på e. m. och blef under natten orkanlik samt var åtföljd af häftiga regnskurar.

Någon olyckshändelse genom de elektriska ledningarna som man ej utan oro väntade inträffade ej. Det elektriska ljuset var dock på ett håll släckt inom staden under en kort stund till följd af en tillfällig mindre bristfällighet. Stormen anställde och skada på telefonledningarna, af hvilka flera under natten voro otjenstbara.

Det strandade skeppet Ferm som nu nästan utan botten står å Känsö Fjärskär, antages ha haft svår känning af sjön. Den sjunkne ångaren “Mercurius“ ligger väl skyddad af klipporna vid Brännölandet.

Fyra fartyg inkommo i går i Marstrands hamn och ankrade för storm.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 14 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fregatten Wanadis i storm i Atlanten den 11 nov. 1877. Efter skiss tecknad av J. Hägg.