Vid stadens förnämsta affärsgata Ö. Hamngatan finna vi Skandinaviens största konditorietablissement. Elegant, smakfullt och modernt inrett har Bräutigams konditori blivit mycket
populärt bland såväl göteborgare som till staden kommande resande.
Konditoriet grundades år 1870 av konditor Emil Bräutigam. Vid dennes död år 1905 övertogs företaget av hans son konditor Carl Bräutigam, vilken i sin tur år 1933 efterträddes av sonen konditor Carl E. Bräutigam, även han en skicklig och inom branschen praktiskt utbildad man.
Företagets försäljningslokaler, vilka äro belägna i första våningen, ha en synnerligen tidsenlig och elegant inredning och varorna äro smakfullt ordnade i moderna glasmontrar. De stora, ljusa och förnämligt inredda serveringslokalerna äro belägna en trappa upp. Här finnes såväl rökrum för herrarna som trivsamma lokaler för damerna.

Interiör från Bräutigams Konditori. Försäljnings-lokalen.

Vid ett besök i ”Bräutigams” arbetslokaler får man ytterligare en upp­fattning om konditoriets standard. Lokalerna äro ljusa och luftiga. Renlig­het och hygien äro minutiöst genomförda krav. 21 större och mindre lokaler om icke mindre än tillsammans 1.750 kvadratmeter ge arbetsplats åt ett 80-tal anställda. Vid jul- och påsktid ökar antalet till över 100-talet. De maskinella anordningarna äro rationella och moderna och på bakavdelningen tilldrager sig en stor, modern bakugn berättigad uppmärksamhet.

Interiör från Bräutigams Konditori. En av. cafélokalerna.

Tillverkningen består av alla slags bakelser, tårtor och övriga bakverk samt desserter. En stor del av dessa utgöres av konditoriets egna specialiteter.

Interiör från Bräutigams Konditori. Avd. för choklad- och konfekttillverkning.

Dessutom förfogar konditoriet över en specialavdelning med omfattande tillverkning av olika slag av choklad och konfektyrer, som tillgodoser praktiskt taget firmans hela behov av dessa artiklar, vilka på grund av sin höga kvalitet äro mycket efterfrågade.

Interiör från Bräutigams Konditori. Bageriavdelningen.

Text och bild är hämtat ur: Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939