Mystik

Bot för spöken

Idag skall vi lämna Göteborg och berätta om en gumma i Urshults socken i Småland som förde en hård kamp mot de spöken som bosatt sig i hennes stuga! ”En gumma från Urshults församling flyttade, skrifves till Sm. P:n, i våras till en stuga inom samma socken. Etter kort tid började det enligt gummans påstående spöka alldeles förfärligt därstädes. Osynliga varelser höllo nätterna i ända det vildaste lif i stugan, så att gumman blef nästan vettskrämd och anropade fåfängt himlens makter om bistånd. Till slut vågade hon ej tillbringa en enda natt i hemmet utan gick hvarje afton under hela sommaren till ett bondställe i närheten och blef borta om nätterna. Nu i dagarna har hon lyckate fördrifva nattens otrefliga gastar. Hon har nemligen skjutit med krut i stugans alla hörn, lagt hvitlök på olika ställen i rummen och omqvällarne innan hon lagt sig släppt svaivelstickor mellan kroppen och linnetyget, Och detta har haft den kraftiga verkan, att spökena måst vika, så att gumman kunnat taga stugan i besittning äfven om nätterna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:

Kasperdocka eller handdocka. Huvudet är skuret i trä målat grått, ögonhålor och den öppna munnen är svartmålade. Huvudet ger ett skrämmande intryck som en vålnad eller spöke. Dräkten är oblekt tuskaftvävt. linne. Armar saknas, men dräkten har ärmar. Dockan har ett skaft att hålla i när den skall agera. Dockan funnen i en säck i källaren Vallgatan 29 Vänersborg, vid städning av IOGT-logens lokaler.

Kategorier:Mystik