”Förre artilleristen Axel Robert Karlson Ek, född 1857 i Lundby och förut straffad för inbrottsstöld, samt 16-årige Axel Emil Aronson stodo i lördags på e.m. inför poliskammaren, för det de vid månadsmarknaden i onsdags i Gamla åkarestallen under falsk uppgift tillnarrat sig en där instald ko som för 130 kronor inköpts af hemmansegaren Edvard Olsson å Frölunda Sörgården. Kon försåldes sedan till hemslaktaren Sven Simonson för 65 kronor, af hvilka Ek gaf Aronson 15 kronor, hvaraf Aronson nu hade i behåll hälften. Allt det öfriga kr 57: 50 hade de gemensamt festat upp.

Målet remitterades till rådhusrätten, och Ek införpassades till cellfängelset. Aron­son fick tills vidare vistas på fri fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Ko vid Dagsnäs. Herrgård i Skara kommun.