Björnrenässans på Liseberg i år

600 000 pilar kastads på Liseberg under årets säsong och somliga kom fram.

Rekordår var det för Liseberg förstås, en trend som lär fortsätta under 1970 och i ännu högre grad under 1971 då Göteborg firar 350-årsjubileum. Intressanta siffror noterades innan de skära grindarna slog igen och Bläckfisken roterade årets sita varv:

1 678 000 besökare kom under hela säsongen, en ökning med c:a 17 000 från i fjor.

Omsättningen ökade med 25 procent jämfört med 1968.

Rekordantal barnbesökare i år: 288 000, vilka helst åkte berg- och dalbana. Karusellerna utgör större attraktion för föräldrarna än barnen.

383 000 rabatthäften såldes mot 335 000 i fjor.

4 600 000 insatser i varuspel.

16 järnvägsvagnar med dockor utgjorde en enda leverans bland övriga i sommar med destination Liseberg.

3 980 000 personer åkte i olika attraktioner.

3 miljoner bollar kastades.

6 100 000 skott avlossades vid skjutbanorna.

Humle- och Dumle-fans kan med förtjusning notera att 500 000 glassar och 350 000 korvar köptes.

Också vänner av Nalle Puh och hans gäng må med lika stor tillfredställelse ta till sina hjärtan uppgiften att nallebjörnen upplever en jätterenässans.

Viveca Lärn

Dagboken

Teater