”Den första motorcykeln i Göteborg, en s.k. quadricykel, afsedd för två personer, syntes i går fara omkring å stadens gator och alléer. Den nätta och eleganta vagnen kördes af hr Knut Felix Bonnier, som importerat den från Paris för baron R. de Wendels räkning.

Åkdonet gick lugnt och tyst samt ibland med rätt skarp fart. Mötande hästar brydde sig föga om den säregna vagnen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Trehjuligt fordon (motorcykel) fabrikat De Dion av typen Tricycle, tillverkad 1899. Tyvärr inte en quadricykel, men från samma år som berättelsen ovan.