”Handelsidkerskan Hilda Nilsson har anmälts, för det hon i sin butik 35 Vestergatan sålt öl på ett sådant sätt att oordning uppstått och onykterhet främjats. Poliskammaren, där förhör ett par gånger hållits lät ärendet bero, tills vidare, för att Nilsson skulle få tillfälle visa att hon hade för afsikt att på ett lagligt sätt sköta om sin ölhandel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 oktober 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Västergatan 1903.