”Fritid” vandrar runt i skolorna

Syftet med utställningen ”Fritid”, som nu vandrar runt i skolorna är bl. a. att väcka fritidsdebatten och frågeformulär till eleverna medföljer.

Några frågor:

– Tycker du det är riktigt att använda fritiden till extraknäck för att öka levnadsstandarden?

– Vilket fritidsmaterial skulle du vilja låna?

– Anser du det motiverat att skapa fritidsledare?

Resultatet av dessa frågor och många andra kommer senare att redovisas, vilket blir intressant läsning för göteborgare och utsocknes. För närvarande satsar Göteborgs stad c:a 9 miljoner årligen på fritiden, GAKO 1,4 miljoner och staten 135 miljoner. För de pengarna får vi bl.a. isbanor, hobbylokaler, fritidsgårdar och fritidsevenemang som sorterar under den kulturella verksamheten. Allt detta utdrag av det intressanta siffermaterialet GAKO presenterar i vandringsutställningen, där göteborgseleverna också får veta att arbetet 1969 upptar c:a 40 procent av människans tid, medan det för 99 år sedan – 1870 – upptog 67 procent.

Innan ”Fritid” inledde sin vandring runt göteborgsskolorna introducerades den på Stadsbiblioteket.

Viveca Lärn

Dagboken


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.