”En storartad badinrättning inredes såsom förut nämnts i grosshandlare Ernst Bergmarks under byggnad varande fastighet vid Drottninggatan. Den nya badinrättningen, hvilken äfven kommer att inrymma en stor bassäng, får ett centralt läge snedt emot Arkadpassagens utmynning vid Östra Hamngatan. Omkring 40 badrum efter allra modernaste mönster komma där att inredas.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 4 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Drottninggatan åt vester, från hörnet af Östra Hamngatan. 1888.