1800-talets Göteborg

Häktad orostiftare och tjuf

”Hilde Johansson är ett af samhällets olycksbarn, som, när han ej “sitter inne“ eller “arbetar af“, går omkring och bråkar med folk. Och när tillfälle gifves håller han sig ej för god att stjäla.

Hilde är född i Romelanda socken på Inland för 32 år sedan, men har redan varit straffad för snatteri, två resor dömd för stöld och sex gånger bortdömd som lösdrifvare till tvångsarbete.

Sedan han sista gången kom ut har han vistats i Örgrytetrakten och där uppträdt på fridstörande sätt och med hotelser tilltvingat sig mat och kläder. En laddad revolver som han bar har ingifvit en viss respekt hos befolkningen och han har i allmänhet fått sin vilja fram och ingen har vågat anmäla honom hos myndigheterna.

Men nyligen anmäldes att en stöld af mat, kläder och pengar begåtts å en plats som kallas Sandhålan och polisens undersökningar gaf vid handen att Hilde Johansson var tjufven. Han häktades i lördags och erkände inom kort att han tillsammans med en Claes Andersson, som afvikit från orten, begått denna och andra stölder.

Som detta är tredje resan stöld, kom­mer Johanssons straff att blifva ganska strängt och trakten befrias tillsvidare från en obehaglig fridstörare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vykort.