Det som var viktigast att lyfta fram i Göteborg för 50 år sedan var en stor plastutställning:

”Under tiden den 20—26 november pågår en internordisk plastutställning — Scanplast -69 i Mässhallarna i Göteborg. 400 företag från 16 länder kommer att vara representerade vid utställningen som kommer att täcka drygt 20.000 kvm.

Det är 15 år sedan man senast hade en plastutställning i Sverige. Svenska plastindustrin har därför ansett det lämpligt att nu visa upp sina produkter för den svenska marknaden.

Utställningen inviges den 20 november kl. 13.00 med hälsningsanförande av ut- ställningsstyrelsens ordfö­rande, dir. Erik Lindblad,

Galon AB. Chefen för industridepartementet, statsrådet Krister Wickman inviger utställningen och kommer samtidigt att hålla ett anförande på ca 30 min.

Integrerad i utställningen finns en informationsmonter som visar plasternas betydelse i samhällsutvecklingen och i miljön.

I anslutning till utställningen kommer att hållas en teknisk konferens den 24— 26 november på Park Avenue Hotel, varvid följande ämnesområden behandlas:

Plasterna som konstruktionsmaterial inom verkstadsindustrin, plastbransch- ens framtidsperspektiv, och nya utställningar inom maskin och materialområdet.

Branschföreningarna Sveriges Plastförbund, Föreningen Sveriges Plastfabrikanter och Plastbranschens Leverantörsförening kommer att hålla sina ordinarie höststämmor på särskilda platser i Göteborg den 25 november på förmiddagen. På eftermiddagen öppnas utställningen ”Plast i Konsten” på Galerie Carneol, Södra Vägen 2.

För utländska gäster, föredragshållare och andra inbjudna konferansdeltagare ger Göteborgs Stad en mottagning på Börsen den 24 november kl. 18.00.”

 

Dagboken

Teater


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.