” I natt anhölls af detektiva polisen förre artilleristen 23-årige Per Svenson Vallenmark i sin bostad n:r 2 Pauli gränd i Örgryte, där ett helt handelslager af tjufgods blef beslagtaget och uppförd till detektiva afdelningens kontor.

Lagret bestod af velociped, symaskin, en mängd tyger, porslin, tändsticksställ, en låda socker, en mängd flaskor Dentolin, en låda Vermouth, en mängd lampor, anjovisburkar (Fjellbackatillverkning), flera burkar kex, 200 st. lokomotiv af glas, innehållande konfekt, samt åtskilliga andra varor.

Vallenmark påstår att han tillhandlat sig varorna af obekanta personer samt skämtade om att han ämnat blifva grosshandlare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Symaskin.