Detta bildspel kräver JavaScript.

Kjellbergska Flickskolan invigdes 1898 och låg i hörnan av Södra vägen och Kristinelundsgatan. Den fanns kvar till 1967 då den revs för att ge plats åt dagens bebyggelse. När skolan flyttade in i sin nya byggnad 1898 var den redan väletablerad i Göteborg. Skolan hade skapats redan 1835 med pengar som avsatts i den välbeställde köpmannen Jonas Kjellbergs testamente. Avsikten var att bilda en friskola för ”så kallade bättre mans döttrar” och meddela allmänbildning på kristlig grund.

Referenser

Bjur, Gunilla Linde ”Kjellbergska flickskolan 50 år sedan byggnaden försvann”. (hämtad 2019-11-13)

Riksarkivet, Nationella arkivdatabasen (NAD), Kjellbergska flickskolan.